Pokličite
01 5005 194
Inventurna razprodaja 2018
Inventurna razprodaja 2018

PRAVILA IN POGOJI NAGRADNE IGRE

»POSTANI FACEBOOK OBOŽEVALEC IN PREJMI VREDNOSTNI BON 40€«

1. Splošne določbe

Organizator nagradne igre »POSTANI FACEBOOK OBOŽEVALEC IN PREJMI VREDNOSTNI BON 40€« je podjetje FURNITURA d.o.o., Tbilisijska 57b, Ljubljana .Nagradna igra bo potekala od 20.11.2011 do vključno 31.12.2011 v družabnem omrežju Facebook na naslovu http://www.facebook.com/SalonPohistva.

2. Pravica sodelovanja v nagradni igri

V nagradni igri lahko sodelujejo le fizične osebe, ki so državljani Republike Slovenije  V nagradni igri ne smejo sodelovati osebe, ki so zaposleni pri organizatorju te nagradne igre in njihovi ožji družinski člani ter osebe, ki neposredno sodelujejo pri izvedbi nagradne igre in njihovi ožji družinski člani.

3. Pravila sodelovanja v nagradni igri

Za sodelovanje v nagradni igri ni potreben nakup storitev ali proizvodov organizatorja nagradne igre. V nagradni igri bodo sodelovali vsi, ki se pridružijo Facebook strani http://www.facebook.com/SalonPohistva ali pa so že oboževalci in bodo delili našo Facebook stran s svojimi Facebook prijatelji.

4. Potek nagradne igre

V žrebanju lahko sodelujejo  vsi udeleženci nagradne igre. Na vsakih 14 dni bo izžreban en dobitnik, ki bo prejel nagrado vrednostni bon v vrednosti 40 EUR za nakup v spletni trgovini www.salonpohistva.si. Žrebanje ne bo javno, opravljeno pa bo s pomočjo računalniškega programa, ki bo naključno izbral zmagovalca izmed vseh, ki izpolnjujejo pogoje za sodelovanje v žrebanju. O žrebanju se vodi zapisnik. Žrebanje in rezultati so dokončni. Nanje ni možna pritožba.

5. Rezultati žrebanja in prevzem nagrad

Nagrajenec bo objavljen na Facebook strani http://www.facebook.com/SalonPohistva. Pred izročitvijo nagrade mora organizator s strani nagrajenca v roku 14 dni prejeti natančne osebne podatke: Facebook uporabniško ime, ime in priimek, datum rojstva, naslov, davčno izpostavo in davčno številko. Posredovanje vseh teh podatkov je pogoj za izročitev nagrade prejemniku. Denarno izplačilo nagrad ni mogoče, nagrada ni prenosljiva, menjava nagrade ni mogoča. Nagrajenec bo nagrado prejel po elektronski pošti, v roku enega tedna po posredovanju sporočila s podatki. Po elektronski pošti bo prejel kodo, ki velja kot vrednostni bon za nakup izdelkov v spletni trgovini www.salonpohistva.si.V kolikor organizator nagradne igre v roku sedmih (7) delovnih dni od trenutka, ko dobitnik pošlje obvestilo o tem, da je bil izžreban, iz katerega koli razloga (npr.: dobitnik izjavi, da nagrade ne želi sprejeti, naslov ali elektronski naslov je nepopoln ali napačen ipd.) ne prejme vseh potrebnih podatkov ter izjave, da želi prejeti nagrado, se šteje, da dobitnik nagrade ne želi sprejeti ter je tako organizator v razmerju do izžrebanca prost vseh obveznosti po tej nagradni igri in pridobi pravico z nagrado razpolagati v kakršenkoli drug namen. Podelitev nagrade se lahko organizira tudi kot javni dogodek. S sodelovanjem v tej nagradni igri udeleženec dovoljuje, da se v primeru, da je izžreban, lahko njegovo ime, priimek in fotografijo brezplačno objavi in uporabi v avdio, foto in video materialu organizatorja.

6. Davki in akontacija dohodnine

Plačilo vseh davkov od nagrad (vkljucno z DDV-jem) je odgovornost organizatorja. Organizator bo za nagrajence od vrednosti nagrade odvedel akontacijo dohodnine v skladu z veljavnimi predpisi. Morebitna doplačila dohodnine na podlagi letne dohodninske odločbe je dolžan poravnati prejemnik nagrade sam. Preden se nagrada izroči nagrajencu, mora le-ta organizatorju posredovati natančne osebne podatke: ime in priimek, datum rojstva, naslov, telefonsko številko, davčno izpostavo in davčno številko.Pri nagradah do vrednosti 42 EUR se akontacija dohodnine ne odvede, vrednost nagrade pa se tudi ne všteva v davčno osnovo prejemnika. V skladu z Zakonom o davčnem postopku je nagrajenec tudi za prejem nagrade do vrednosti 42 EUR organizatorju dolžan sporočiti davčno številko. Organizator bo dobitniku nagrade po pošti poslal potrdilo, ki se bo nanašalo na vrednost nagrade in znesek plačane akontacije davka. Vsi dobitniki, ki bodo prejeli obvestilo, so dolžni to napovedati v svoji dohodninski napovedi za leto 2011. Organizator ni odgovoren za davke, ki se lahko pojavijo v povezavi s kakšnimi drugimi nagradami.

7. Odgovornost

Organizator ne nosi nobene odgovornosti, niti ne sodeluje v sporih glede lastništva izžrebanih nagrad. Vsi spori, povezani s pravicami okrog lastništva izžrebanih nagrad ne bodo imeli nobenega vpliva na pravilo, da organizator dodeli nagrado tisti osebi, ki je organizatorju poslala svoje podatke v skladu s temi pravili. Organizator bo nagrado v skladu s pravili izročil osebi uporabnika oz. njeni uradno pooblaščeni osebi, katere podatki bodo navedeni v elektronskem sporočilu, ki ga organizator prejme od nagrajenega. Organizator ne prevzema nobene in nikakršne odgovornosti za kakršno koli škodo, ki bi nastala kot posledica prevzema in koriščenja nagrade, s čimer se sodelujoči s pristopom k tej nagradni igri izrecno strinjajo. Organizator ne prevzema nobene odgovornosti za nedelovanje družabne mreže Facebook ter posledice nedelovanja, ne glede na razloge nedelovanja. Organizator ne prevzema nobene odgovornosti za nedelovanje ali nepopolno delovanje elektronske pošte in internetne povezave sodelujočega ali nedelovanje storitve, ki je posledica napačne uporabe ali neznanja uporabe storitev. V primeru okoliščin, na katere organizator ne more vplivati (višja sila), organizator lahko odpove nagradno igro. O tem mora prek medijev obvestiti udeležence. V takšnem primeru udeležencem ne odgovarja za nastalo škodo.

8. Pravila nagradne igre 

Organizator si pridržuje pravico sprememb pravil, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki na strani javnosti. O vseh spremembah in novostih nagradne igre bo organizator sodelujoče obveščal z objavami na Facebook strani http://www.facebook.com/SalonPohistva. Vse pritožbe in reklamacije rešuje organizator nagradne igre. V primeru utemeljenih pritožb se organizator zavezuje, da jih bo odpravil v čim krajšem času in o tem obvestil udeleženca.

9. Varovanje osebnih podatkov

Organizator bo osebne podatke uporabil izključno za potrebe izročitve nagrade in morebitno plačilo akontacijo dohodnine v skladu z veljavnimi predpisi.Organizator se zavezuje, da podatki, ki jih bodo nagrajenci posredovali, ne bodo predani v roke tretji osebi ali kakorkoli drugače uporabljeni v nasprotju z zakonodajo Republike Slovenije, razen če je to potrebno zaradi izvedbe nagradne igre oz. neposrednega trženja.

Spletna stran SalonPohistva.si uporablja piškotke, ki omogočajo delovanje spletne trgovine, boljšo uporabniško izkušnjo in enostavnejši nakup. Z uporabo spletne strani soglašate s piškotki. V redu Več informacij