Praviloma se ob načrtovanju nove kuhinje porodi cel kup vprašanj in seveda tudi pomislekov. Na kakšen način in kje sploh pričeti; kakšne vrste kuhinje si želimo; kaj v kuhinji potrebujemo, da bo ta zadovoljila naše apetite ... Že na začetku načrtovanja je treba nujno pretehtati kar nekaj izjemno pomembnih zadev, kot so na primer prostor in oblika kuhinje, dimenzije, tloris, materiali, barve, obdelava, ne nazadnje še izbira aparatov ter opreme.

Obliko vaše nove kuhinje narekuje obstoječi prostor. Če je prostor dovolj velik, odprt in svetel, se boste morali posluževati drugačnih metod kot pa v majhnem, slabše osvetljenem prostoru. Glede na izbrani prostor so vam na voljo kuhinja v nizu, kuhinja v obliki črke L, kuhinja v obliki črke U, kuhinja s polotokom ter kuhinja z otokom. Vsaka od omenjenih oblik pa ima svoje specifične karakteristike, ki jih je zelo priporočljivo upoštevati.

Načrtovanje nove kuhinje


Kaj morate pred začetkom načrtovanja nove kuhinje nujno preveriti?

Še pred začetkom načrtovanja nove kuhinje temeljito preučite električno in vodovodno napeljavo. Morda imate možnost priklopa mestnega plina. Preučite vse dimenzije za okna ter vratne odprtine, ki bodo dovolj dobro poskrbeli, da bo nova kuhinja dovolj zračna pa tudi dovolj svetla.
Če je vaš prostor za kuhinjo večji, se bo v njem zagotovo nahajala tudi jedilnica. To je dobro upoštevati pri izbiri barv, ne nazadnje tudi pri izbiri samih materialov.


Kako se lotiti merjenja dimenzij prostora za novo kuhinjo?

Najprej v navpični smeri natančno izmerite razdaljo med stropom in tlemi, nato v vodoravni smeri izmerite še razdaljo od stene do stene. Sledi merjenje dimenzij oken in vrat ter njihove oddaljenosti od tal, sten in stropa. Označite, kje točno je potreben prostor za odpiranje.
Sledi oznaka mesta vtičnic, stikal, radiatorjev ter napeljave za plin ter vodo. Poleg vsega omenjenega upoštevajte še višino stropa in višino okenskih odprtin. To je še toliko pomembneje, če bo pod njimi postavljen kuhinjski pult. Tudi sami prehodi kuhinje morajo biti dovolj veliki, saj so praviloma ključni člen kuhinjskega prostora na sploh. Uporabniku se s tem zagotovi povsem neovirano gibanje.


Česa se je treba še posebej držati pri načrtovanju tlorisa za novo kuhinjo?

Pri načrtovanju tlorisa se morate držati načela, da ima funkcija prednost pred estetiko. Dobro boste morali predvideti gibanje znotraj kuhinjskega prostora. Upoštevati morate kuhinjski delovni trikotnik. Kuhinja mora biti obvezno načrtovana po meri uporabnika. Izjemnega pomena je, da med načrtovanjem dosežete logično zaporedje korakov v prostoru, kjer ni nobenih nepotrebnih poti.


Ker vaša nova kuhinja najverjetneje ne bo namenjena samo kuhanju, ampak predvsem tudi druženju z najbližjimi, poskrbite, da bo prostor dovolj odprt, zračen in da vam bo v dovoljšnji meri zagotavljal interakcijo z osebami v bližini. Izjemno dobro se na primer obnese kuhinjski otok, saj ponuja veliko več delovne površine. Obenem pa otok velja za element, ki kuhinjo odlično poveže tudi s preostalim prostorom.


Na kakšen način izbrati barvni odtenek za novo kuhinjo?

Dandanes so vam na voljo kuhinje v prav vseh barvnih odtenkih. Ravno zato bo za vas odločitev glede barve morda še toliko težja. O izbiri ustrezne barve je treba izjemno dobro premisliti. Pri tem v največji meri upoštevajte svetlost ter velikost prostora.
Izbrana kuhinja prostora ne sme pokvariti, ampak mu mora dati dušo oziroma neko posebno dodano vrednost. Izbrati je treba barvni odtenek, ki bo kar se da dobro vplival tudi na vaše počutje.

V mislih vseskozi imejte, da je nakup nove kuhinje naložba za prihodnost za 10 ali pa za celo več let.

--

Če želite, da vam pri izbiri in sestavljanju vaše sanjske kuhinje pomagamo mi, smo vam vedno na voljo preko kontaktnega obrazca, e-maila info@salonpohistva.si ali nas pokličite na 070 458 517.

Skupaj z vami ustvarjamo dom!